jabadabadu

PKE S.A. ELEKTROWNIA JAWORZNO II

2012

 • wykonanie instalacji zasilania i oświetlenia dźwigu komina o wys. 120 m.
 • wykonanie instalacji odgromowej komina o wys. 120 m.
 • dostawy aparatury, kabli oraz oprzewodowania dla chłodni nr 6
  • zleceniodawca Unserv S.A.
 • wykonanie instalacji dla kotła fluidalnego
  • zleceniodawca J.T.C. S.A.
 • wykonanie dokumentacji opomiarowania i sterowania zbiorników retencyjnych popiołów
 • wykonanie dokumentacji, dostawy i montaże skrzynek obiektowych dla zbiorników popiołu
 • wykonanie instalacji AKPiA zbiorników popiołów
  • zleceniodawca PROKOM SYSTEM S.A.
 • wykonanie instalcji AKPiA transportu popiołu w bloku OZE
  • zleceniodawca ENERGO-EKO-SYSTEM Sp. z o.o.