Prefabrykacja

Złącza kablowe

ZKZłącza Kablowe to elementy sieci energetycznych pracujące jako punkty (ZK węzłowe i przelotowe) i granice rozdziału energii elektrycznej (ZK końcowe) oraz stanowiące zabezpieczenie kablowych linii energetycznych niskiego napięcia

Złącza ZK wykonywane są w obudowach II klasy izolacji różnych producentów. Wykoananie wolnostojące zazwyczaj doposażone jest dodatkowo w cokół i fundament. 


Kod produktu: ZK
Ceny:
Wyślij zapytanieWięcej

Gwarancje:

24 miesiące od daty produkcji. Na aparaturę i obudowę obowiązuje gwarancja producenta.

Dostawa:

Przewidywany okres prafabrykacji to maksymalnie 4 tygodnie. Dostawa imontaż w zakresie zamawiającego (Chyba, że umowa stanowi inaczej)
 

Zgodność z normami

  • PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych – wymagania ogólne
  • PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: „postanowienia ogólne”
  • PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: „rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”
  • PN-EN 60529 „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)” 
 
Zamawianie

Kod produktu w postaci:

ZK nr /TXx .../ X:3F :f :Pf

gdzie:

nr - ilość podstaw bepiecznikowych (PBD, RBK...) lub rozłączników listwowych (NL, NSL)

T - typy aparatury lub podstawa bezpiecznikowych np. T2xRBKOO+T2xPBD-2

:3F - ilość trójfazowych układów pomiarowych np 2:3F dla 2 układów

f - fundament

pk - przedział kablowy

np ZK2 T1x RBKOO + T1x PBD 2:3F :f :pk złącze z rozłącznikiem RBK00 i podstawą PBD, 2 układami pomiarowymi fundamentem i przedziałem kablowym