Prefabrykacja

 

Rozdzielnice NN dla przemysłu

Urządzenia i aparatura mogą być montowane w jednej szafie lub zestawie szaf umieszonych obok siebie i połączonych wspólnym torem szynowym. Rozdzielnice szafowe nN produkowane są w oparciu o obudowy produkcji własnej P.U.T. Elektryk Sp. z o.o. lub innych producentów. Rozdzielnice szafowe nN są przystosowane do montażu urządzeń i aparatów elektrycznych firm krajowych i zagranicznych. Elewacja pól rozdzielczych nN może być pełna lub perforowana dla aparatury.

 • W standardzie stosujemy oznaczenia połączeń wewnetrznych za pomocą systemu oznaczeń Partex. Sytem oznaczeń jest wpełni zintegrowany z projektami własnymi lub dostarczonymi przez klienta.

Ze względów konstrukcyjnych przeznaczone są do montażu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, montażu przyściennego lub wolnostojącego. Aby osiągnąć podwyższoną funkcjonalność i przejrzystość rozwiązań projektowane są zazwyczaj jako rozdzielnice szkieletowe zbudowane z kilku lub wielu przedziałów. Obudowa wykonana jest z prefabrykowanych profili metalowych łączonych przez spawanie. Umiejscawia się na cokole o wysokości 100 lub 200 mm. Wewnątrz rozdzielnicy istnieje możliwość zamontowania stelaża z profilowanych, perforowanych kształtowników lub płyty montażowej z blachy ocynkowanej. Obudowy szaf mogą być produkowane w wysokim standardzie szczelności (EL-IP IP54)

 • Montowane w rozdzielnicy wysokoprądowej systemy szyn zbiorczych są jej najważniejszym elementem.

Stosowane przez nas szyny zbiorcze i rozgałęźne wyprodukowane są w oparciu o:

  • wysokiej jakości miedź,
  • wsporniki izolacyjne odpowiednich typów dla danego przekroju szyny do 3000A,
  • zestawy montażowe renomowanych producentów,
  • osłony przedziałowe oraz osłony aparatów.Zamów

Inne informacje

Gwarancja:

Na nasze rozdzielnice udzielamy 24 miesięcy gwarancji, na aparaturę obowiązuje gwarancja producenta. Gwarancja realizowana jest na podstawie dokumentu zakupu, który jednocześnie jest traktowany jako karta gwarancyjna. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z włączenia rozdzielnicy w szerszy system danego zakładu.
 

Zgodność z normami

 • PN-EN 62208 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych – wymagania ogólne
 • PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: „postanowienia ogólne”
 • PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: „rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”
 • PN-EN 60529 „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)”
 

Proces zamówienia:

Proces zamawiania rozpoczyna się od opracowania wiadomości odnośnie zmówieniw formie Zlecenia Produkcyjnego. Zlecenie zbiera wszystkie informacje dotyczą prefabrykowanej rozdzielnicy takie jak:

 • prąd znamionowy
 • napięcie znamionowe
 • stopień ochrony
 • klasa izolacji
 • rozdzieje zabezpieczeń
 • rodzaje odbiorów
 • rodzaje sterowania
 • i inne
 

Zamównie zawierać musi wszystkie dane w postaci projektu rozdzielnicy lub może zostać uzgodnione jako wytyczne do takiego projektu, który opracowujemy jako osobne zlecenie.

 

Rozdzielnice wysokoprądowe

sterRozdzielnice wysokoprądowe to serce zakładów produkcyjnych lub jego sekcji. RW są prefabrykowane w zakresie do 3000A.  

 • Do perforacji oraz cięcia szyn miedzianych lub alumioniowych wykorzystujemy wysokiej jakości maszyny oraz narzędzia

Zamówwięcej

Gwarancja:

Na nasze rozdzielnice udzielamy 24 miesięcy gwarancji, na aparaturę obowiązuje gwarancja producenta. Gwarancja realizowana jest na podstawie dokumentu zakupu, który jednocześnie jest traktowany jako karta gwarancyjna. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z włączenia rozdzielnicy w szerszy system danego zakładu.

Dostawa:

Okres prefabrykacji wacha się w zależności od dostępności aparatury oraz obudów. Dostawy realizujemy w zależości od umowy z klientem. 

Deklaracje zgodności

Każda z rozdzielnic testowana jest w ramach procedur Zakładowej Kontroli Produkcji oraz otrzymuje indywidualną deklarację zgodności CE, na życzenie wyciąg z kontroli w postacji Warsztatowej Listy Kontrolnej Rozdzielnicy. 

Nazwa produktu RW/RG

 

Rozdzielnice sterownicze

sterRozdzielnice sterownicze prefabrykujemy w obudowach naszej produkcji jak również w obudowach innych producentów. Prefabrykujemy rozdzielnice w standartach europejskich jak również zgodnych ze standardami północnoamaerykańskimi oraz azjatyckimi. 

 • Do prefabrykacji stosujemy apraturę renomowanych producentów takich jak EATON, SCHNEIDER, SIEMENS, DANFOSS, HITACHI i innych.

Każda z rozdzielnic testowana jest w ramach procedur Zakładowej Kontroli Produkcji oraz otrzymuje indywidualną deklarację zgodności CE, na życzenie wyciąg z kontroli w postacji Warsztatowej Listy Kontrolnej Rozdzielnicy. 

Nazwa produktu RS

Zamówwięcej

Gwarancja:

Na nasze rozdzielnice udzielamy 24 miesięcy gwarancji, na aparaturę obowiązuje gwarancja producenta. Gwarancja realizowana jest na podstawie dokumentu zakupu, który jednocześnie jest traktowany jako karta gwarancyjna. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z włączenia rozdzielnicy w szerszy system danego zakładu, budynku.

Dostawa:

Okres prefabrykacji wacha się w zależności od dostępności aparatury oraz obudów. Dostawy realizujemy w zależości od umowy z klientem.